GIS projects

Управувањето и развојот на недвижниот простор, инфраструктурата и настаните поврзани со него е базирано врз квалитетни ГеоПросторни податоци и системи за чување и употреба на податоците.
GPS системи за навигација
GPS системи со GIS за следење спортски резултати
Follow me with GPS – GPS/GPRS Следење подвижни објекти

ГеоПросторни податоци со наменски информации кои ги потенцират просторните специфичности
Production, Distributing & Development of GIS/CAD GeoSpatial Data using a variety of techniques (GNSS/GPS, Georeferencing, ..)
Contact Us about details.
info@gizzo.mk | +389 78 306 200

Comments are closed.