Real Estate

WEB порталот www.Nedviznosti.net e online маркет за понуда на Недвижности во Македонија.
Можете бесплатно да го објавите за издавање или продажба Вашиот недвижен имот.

Нудиме можност  за професионална соработка во проценка, избор на локација, конекција со катастарски услуги, судски вештачења, геодетски мерења и обележување на имоти на терен.

————————————–
Our project
www.Nedviznosti.net
Real Estate market in Macedonia

Comments are closed.