MKmaps.com – проект кој промовира локации од интерес

GARMIN Македонија
MKmaps.com е проект кој промовира локации од интерес за туристи, бизниси, културни знаменитости, споменици, разни настани, спортски локалитети и слично.
Целта е на заинтересираните странски и домашни посетители да им го олесни пристапот до контакт информации и GPS ЛОКАЦИЈА па користејки ГПС Навигација полесно да пристигнат на посакуваната адреса/локација.
www.MKmaps.com | www.welcome2macedonia.com

Comments are closed.